Helseinnovasjonskonferansen 2019

Helseinnovasjons-
konferansen 2019

Program 31. oktober 2019

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Førde

09:30 – 10:00

Registrering med kaffi og småprat

10:00 – 11:00

Framtidas helsetenester: utfordringar og moglegheiter

 • Kulturelt innslag
  Marianne Aanerud, lungelege og musiker
 • Velkommen
 • Korleis kan Helse Førde bidra til verdiskaping i regionen?
  Arve Varden, administrerande direktør i Helse Førde
 • Helsenæringsmeldinga: Korleis kan næringslivet vere med å løyse helsesektoren sine behov?
  Mona Skaret, divisjonsdirektør privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge
 • Forskningsbasert innovasjon i helsesektoren
  Renate Grüner, forskningsdirektør i Helse Vest

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 12:10

Lokale investeringar: verdifull samhandling

 • Store investeringar: Nye Førde sjukehus
  Kjell Inge Solhaug, prosjektdirektør for Nye Førde sjukehus
 • Festbrems eller med på vorspiel? Tidleg involvering gjev betre resultat
  Bjarte Wetteland, avdelingsleiar Sykehusinnkjøp HF
 • Digitalisert persontilpassa behandling innan psykisk helse
  Christian Moltu, forskar og gründer av Norse Feedback
 • Bruk av transportdroner i helsesektoren
  Stian Hårklau, styreleiar i Airlift Solutions

12:10 – 13:10

Lunsj og happening

13:10 – 14:20

Akademia, helsesektoren og næringslivet:
korleis skape i lag?

 • Kulturelt innslag
  Marianne Aanerud, lungelege og musiker
 • Utdanning av framtidas endringsagentar
  Berit Rokne, rektor ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)
 • Innovasjonsprosjekt med studentar på laget – Just do it!
  Ruth Marie Donovan, digitalisering og innovasjon i Bergen kommune
 • Robotikk som del av framtidas helsetenester
  Erik Kyrkjebø, Teknoløft (HVL)
 • Pust deg Bedre: Når lungefysioterapi og spelteknologi møtast
  Elin Johnsen, idéhavar og spesialfysioterapeut ved Helse Førde, Arve Øverland (CEO) og Chester Laquian (CPO) ved Haptiq AS

14:20 – 14:35

Pause

14:35 – 15:30

Behovsdriven innovasjon: gode døme frå regionen

 • Innovative anskaffingar – verktøy for raske og skalerbare løysingar
  Tore André Sines, NHO, prosjektleiar Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Tenestedesign: «Når vi skal designe tenester for framtida: Observér brukeren. Lytt til brukeren. VÆR brukeren»
  Therese Sivertsen, spesialrådgiver, KS Forskning, innovasjon og digitalisering
 • Frå utviklingsprosjekt til internasjonal suksess
  Roy El Sayed, Bano
 • Innovative metoder for læring
  Geir Kåre Resaland, professor ved Senter for fysisk aktiv læring (HVL)

15:30 – 15:55

Pause med småmat

15:55 – 17:00

Framtidas helsetenester: investeringar og nyskaping

 • Paneldiskusjon med Mona Skaret, Ruth Marie Donovan, Christian Moltu og Roy El Sayed
 • Helseinnovasjon med investorbriller
  Erlend Skagseth, daglig leder i Sarsia Seed Fond og Sarsia Management AS
 • Auka konkurransekraft gjennom klyngesamarbeid
  Arild Kristensen, dagleg leiar i Norwegian Smart Care Cluster
 • Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør ved Helse Førde, avrundar dagen

17:00

Vel heim!

Registrer di interesse for liknande arrangement