Helseinnovasjonskonferansen 2021

Helseinnovasjons-
konferansen 2021

Førde, 28. januar

«Helse Førde ønskjer å bidra til verdiskaping i regionen gjennom eit tett samarbeid med næringslivet om nyskaping i helsesektoren – til beste for oss og samfunnet rundt oss.»

Har du spørsmål om konferansen?

Gro Rukan
Telefon: 913 21 392
E-post: gro.rukan@helse-forde.no