Helseinnovasjonskonferansen 2019

Helseinnovasjons-
konferansen 2019

Førde, 31. oktober

«Helse Førde ønskjer å bidra til verdiskaping i regionen gjennom eit tett samarbeid med næringslivet om nyskaping i helsesektoren – til beste for oss og samfunnet rundt oss.»

ARVE VARDENADMINISTRERANDE DIREKTØR, HELSE FØRDE

Har du spørsmål om konferansen?

Gro Rukan
Telefon: 913 21 392
E-post: gro@kpsf.no